Hotline:      0975.86.87.88
Điện thoại: (844) 3974  56 56
Email: Info@vietnamdeluxetravel.com
home  home home home home home
VISA
 
Lý lịch trích ngang phục vụ khai đơn visa nhập cảnh Hoa Kỳ

( Phải khai đầy đủ, không bỏ sót mục nào)

Lưu ý quan trọng: Khi điền đơn xin visa, Quý vị phải trả lời một cách đầy đủ và cẩn thận. Không bỏ trống mục nào, ghi là KHÔNG nếu không có câu trả lời
 

Thông tin để khai form 160:

Họ và tên:……………………………………………    ………..           Nam/Nữ:…………

Tên thường gọi:………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:……………………………Nơi sinh:……………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: ………………………..Ngày cấp:…………………Nơi cấp…………………………

Số hộ chiếu:………………………………………Ngày cấp:…………………Ngày hết hạn…………………..

Loại hộ chiếu(N.giao/Công vụ/ Phổ thông……………………………………Nơi cấp hộ chiếu: ………………

Tên cơ quan đang làm việc ( Bằng tiếng Anh):………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm nào………………………………..đến năm nào?.....................................................................................

Địa chỉ cơ quan hiện tại :…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ E-mail:……………………………………………………………………………………………………

Tên người quản lý tại cơ quan bạn:……………………………………………………………………………....

Chức vụ hiện tại hoặc trước đây:…………………………………………………………………………………

Mô tả ngắn gọn công việc chính đang hoặc đã làm:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Mức lương hàng tháng:…………………………………………………………………………………………

Thu nhập trung bình hàng tháng:…………………………………………………………………………………

Số điện thoại cơ quan:………………………   Số fax: ……………… Số điện thoại di động…………………

Tên cơ quan đã làm việc ( trước cơ quan hiện tại trong vòng 5 năm, bằng tiếng Anh):……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm nào………………………………..đến năm nào?.....................................................................................

Tên trường học đang hoặc đã học ( Trường học gần nhất, bằng tiếng Anh):………………………....................

……………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm nào?………………….đến năm nào?...................... Ngành học...............................................................

(* Nếu đã về hưu: Cũng cần khai cơ quan đã làm việc trước đây và các thông tin ở trên)

Tình trạng hôn nhân:

1 Có gia đình

1 Chưa lập gia đình

1 Khác:……………………………………

Họ và tên Vợ/Chồng:……………………………Ngày tháng năm sinh:…………………Nơi sinh:………. …

Địa chỉ nhà riêng:……………………………… ………………………………………………………………

Số điện thoại nhà riêng:……………………………………Số fax nhà riêng……………………………………

Tên bố đẻ:……………………………………..Ngày tháng năm sinh: …………………….( Đã mất cũng khai)

Tên mẹ đẻ:…………………………………… Ngày tháng năm sinh: …………………….( Đã mất cũng khai)

Bố mẹ đẻ có phải người Mỹ không? …………….1Có               1Không.

Ghi chi tiết: ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Đã từng được cấp thị thực đi Mỹ?                    1 Đã từng       1Chưa

            Ngày tháng được cấp:………………………………Nơi cấp:…………………………………………

            Loại hình thị thực:…………………………………..Thời gian ở lại nước Mỹ: ………………………

Đã từng bị từ chối cấp thị thực đi Mỹ?             1 Đã từng       1Chưa

Ngày tháng bị từ chối:………………………………………Lý do:…………………………………………

            Loại hình thị thực đã xin:…………………………………….

Có ý định làm việc tại Hoa Kỳ không?           1 Có              1Không

Có ý định học tại Hoa Kỳ không?                  1 Có              1 Không

Đã từng bị huỷ bỏ hoặc thu hồi Visa đi Mỹ?   1 Đã từng       1 Chưa

Đã từng có ai nhân danh mình làm đơn xin Visa nhập cư?      1 Đã từng       1 Chưa

Nếu có, ghi rõ họ tên người nhân danh làm đơn:

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Có ai theo danh sách dưới đây hiện đang sống tại Mỹ, hoặc có ai có địa chỉ thường trú hợp pháp hoặc là công dân Mỹ:

1 Có   1 Không         Vợ/Chồng:…………………………

1Có    1Không          Con trai/gái:………………………

1 Có   1 Không         Anh chị em:……………………….

1 Có   1 Không         Khác:………………………………

Ghi rõ tên, địa chỉ và tình trạng cư trú của người đó tại Mỹ, ví dụ là thường dân, công dân Mỹ, đang đi thăm, đi học, đi làm ( Ghi rõ loại visa của người thân)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Ai trả tiền cho chuyến đi của Quý vị:……………………………………………………………………………

Quý vị có thăm người thân sau chuyến du lich? 1 Có                       1 Không

Nếu có định đi đâu, trong bao lâu và ở thành phố nào:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Đã đi du lịch những nước nào trong vòng 5 năm gần đây rồi? …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Các thứ tiếng Quý khách có thể giao tiếp ( Không kể tiếng Việt)………………………………………………..

Các chi tiết khác muốn làm rõ mà chưa ghi được ở các mục trên:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Sau khi khai đơn, tôi xin chứng thực tôi đã đọc hiểu tất cả các câu hỏi trong đơn này và các câu trả lời của tôi là sự thực và đúng theo tôi hiểu biết và tin tưởng. Tôi hiểu là bất cứ sự gian lận hay khai man nào cũng có thể làm tôi bị từ chối visa hoặc từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn.

Tôi hiểu là dù tôi có cầm visa, nhưng khi tới cửa khẩu mà viên chức phụ trách nhập cư cho rằng tôi không đủ điều kiện nhập cảnh, tôi cũng sẽ không được vào Hoa Kỳ.

 

Ngày……tháng…….năm….

             Chữ ký

game khan mobi
seo